Spod Igły i Nitki
Masz pytania?    Zadzwoń    +48 504 532 724    Napisz    sklep@spodiglyinitki.pl
Darmowa dostawa już od 200,00 zł. eu ico
200,00 zł - tylko tyle brakuje Ci do darmowej wysyłki. Dodaj coś i oszczędzaj!
Pouczenie o odstąpieniu od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Produktu w posiadania przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Produktu, inną niż przewoźnik.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zgodnie z pkt.3 wyżej wskazanej ustawy, Klientowi będącemu konsumentem, który wybrał usługę wykonaną według specyfikacji Klienta i na jego indywidualne zamówienie.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. PAULINA Łukjaniuk Spółkę Jawną z siedzibą w 15-585 Białystok, ul. Kolonia Dojlidy 1, KRS: 645420, NIP 542 326 25 95, REGON: 365 805 531, telefon kontaktowy: +48 504 532 724, poczta elektroniczna: sklep@spodiglyinitki.pl, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:

a)      w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy tj.: 15-585 Białystok, ul. Kolonia Dojlidy 1,

b)     drogą elektroniczną na adres: sklep@spodiglyinitki.pl

 1. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.
 2. Do zachowania 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.
 2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności
 3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie Internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 4. Sklep Internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu Internetowego tj. 15-585 Białystok, ul. Kolonia Dojlidy 1.
 6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium